Cửa hàng giày BTAHOME Video Reviews & tips and tricks you should know

Trọng Huân - Khách hàng Manticano

Anh Huân hiện là trường phòng marketing tại một công ty công nghệ. Chúc anh ngày càng làm ăn phát đạt. Đồng giá Toàn Bộ cửa hàng MÃI MÃI với 260K Bạn.


Whole cut oxford - make by BTAHOME

Quy trình sản xuất 1 mẫu giày tưởng chừng đơn giản là lên mẫu và sản xuất hàng loạt. Nhưng trong đó lại bao gồm những công đoạn khác như: Chất...


  • send link to app